Steunpakket 3.0 gepresenteerd

De steunmaatregelen en tegemoetkomingen voor ondernemers die financiële schade ondervinden ten gevolge van de coronacrisis zijn verlengd tot 1 juli 2021. De maatregelen worden stapsgewijs aangescherpt. In dit topic vermelden wij de belangrijkste wijzigingen. Met betrekking tot de NOW 3.0 zullen wij een afzonderlijk topic uitbrengen.

Tozo verlengd
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Deze regeling voorziet zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen onder het sociaal minimum daalt. Nieuw is dat de ondernemer over niet meer dan € 46.520 aan directe geldmiddelen mag beschikken, zoals bijvoorbeeld banktegoeden. Bedrijfskapitaal, de eigen woning en afgeschermd pensioen blijft hierbij buiten de berekening. Tevens blijft de toets op het inkomen van de partner van kracht.

Ook blijft het voor zelfstandige ondernemers mogelijk om een lening via de Tozo af te sluiten voor maximaal € 10.157. Ondernemers die zich vanwege corona op hun toekomst willen heroriënteren, kunnen hier vanaf 1 januari 2021 begeleiding in krijgen via de gemeente. Zij zullen de ondernemers actief ondersteunen op het gebied van coaching, advies en bij- of omscholing.

Het aanvragen van Tozo 3.0 is mogelijk tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. De definitieve startdatum kan echter per gemeente verschillen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verhoogd
Ondernemers in specifieke sectoren die het hardst zijn geraakt door de coronacrisis, zoals horecaondernemers en evenementenorganisaties, kunnen tot 1 juli 2021 een beroep blijven doen op de TVL. De periode tot 1 juli 2021 wordt opgesplitst in drie periodes van elk drie maanden, waarbij de maximale TVL per periode € 90.000 bedraagt, in plaats van de huidige € 50.000.

Voor de huidige TVL is een omzetverlies van minimaal 30% vereist. Dit blijft zo tot 1 januari 2021, daarna moet het omzetverlies minimaal 40% bedragen. In de periode van april 2021 tot en met juni 2021 moet het omzetverlies zelfs 45% bedragen. Daarnaast blijft één van de voorwaarden dat de ondernemer in de periode van drie maanden minimaal € 4.000 aan vaste lasten heeft.

Uitstel van betaling en aflossing van belastingschulden
Ondernemers kunnen nog tot 1 oktober 2020 een verzoek om uitstel van betaling voor belastingen of een verlenging van het uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af.

Uiterlijk vanaf 1 januari 2021 moet dan ook met de aflossing van belastingschulden worden begonnen. Dit kan gespreid plaatsvinden over een periode van 24 maanden. In individuele gevallen kan in overleg met de Belastingdienst maatwerk worden geboden om tot een oplossing te komen.

Belasting- en invorderingsrente
De invorderingsrente blijft tot 31 december 2021 gehandhaafd op 0,01%. De belastingrente gaat vanaf 1 oktober 2020 echter weer omhoog naar 4%. Ook de belastingrente voor de vennootschapsbelasting bedraagt vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021 nog 4%, in plaats van de gebruikelijke 8%. Met het oog op deze belastingrente is het derhalve raadzaam om de voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting 2020 tijdig naar een juist bedrag te laten opleggen. Mocht het nodig zijn dan kan middels een verzoek tot uitstel deze aanslag gespreid betaald worden waarbij dan nagenoeg geen rente in rekening wordt gebracht. Hierbij moet wel aan de eerder vernoemde voorwaarden van het belastinguitstel worden voldaan.

Aanvullend sociaal pakket
Tot slot trekt het kabinet zo’n € 1,4 miljard uit voor aanvullende sociale maatregelen, zoals begeleiding bij het vinden van nieuw werk door het UWV en gemeentes. Ook komt geld beschikbaar voor om- en bijscholing en extra ondersteuning voor mensen die kwetsbaar zijn, zoals jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast komt steun voor mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden.

Heeft u vragen over de diverse regelingen tijdens de corona tijd? Neem dan gerust contact op met  uw adviseur. Wij helpen u graag verder.

Gepubliceerd: 31 augustus 2020