Subsidie praktijkleren

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en is maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan.

De voorwaarden voor de subsidie verschillen per onderwijscategorie. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van het RVO onder de diverse onderwijs categorieën.

Tot uiterlijk vrijdag 16 september 2022 17.00 uur kunt u aanvragen indienen voor de begeleiding in het schooljaar 2021/2022. Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen. Deze aanvraag kunt u digitaal indienen via de website van het RVO. Hiervoor heeft u minimaal een eHerkenning niveau 3 nodig.

Indien gewenst kunnen wij dit voor u verzorgen. Vraag naar de mogelijkheden bij uw contactpersoon van de loonservice of bij uw externe loonverwerker indien Baat niet de loonadministratie voor u verzorgt. Klik hier voor verdere informatie.