TOPIC – Meer zekerheid in onzekere tijden?

De afgelopen maanden heeft het coronavirus gezorgd voor een economische recessie van ongekende omvang, waar eenieder de gevolgen van zal ondervinden. De werkeloosheid stijgt en veel ondernemers zien hun winsten dalen en schulden oplopen. Maanden van financiële onzekerheid liggen achter ons en het lijkt er sterk op dat hieraan  op korte termijn geen eind zal komen. Het creëren van een bepaalde mate van zekerheid, door uw ondernemingsvermogen af te scheiden van uw privévermogen, verdient in deze tijd wellicht meer aandacht dan ooit tevoren.

 Ondernemers met een eenmanszaak, vof of een maatschap lopen in onzekere tijden het meeste risico. Bij een eenmanszaak is de winst of het verlies van uw bedrijf gelijk aan de winst of het verlies van uzelf en er wordt juridisch gezien geen onderscheid gemaakt tussen ondernemingsvermogen en privévermogen. Als ondernemer bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden van het bedrijf. Bij een vof is iedere vennoot volledig verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk (dus ook privé) voor het bedrijf en mogelijke schulden, zelfs als die schulden door een andere vennoot zijn gemaakt. Bij een maatschap is iedere maat aansprakelijk voor schulden die hij zelf aangaat en voor een evenredig deel voor schulden van de overkoepelende maatschap.

Bij het starten van de onderneming is er waarschijnlijk goed nagedacht over de rechtsvormkeuze van uw onderneming. Juridische en fiscale aspecten zijn tegen elkaar afgewogen en hebben geleid tot de uiteindelijke keuze voor een van de rechtsvormen. De ideale keuze van toen hoeft echter niet meer de ideale keuze voor nu te zijn. De toenemende financiële onzekerheid veroorzaakt door het coronavirus kan er voor hebben gezorgd dat de eventuele fiscale voordelen van de eenmanszaak, vof en maatschap niet meer opwegen tegen het risico dat u met uw hele privévermogen aansprakelijk gesteld kunt worden voor schulden van uw bedrijf.

Het oprichten van een BV kan uitkomst bieden om uw aansprakelijkheid te beperken. Een BV is een rechtspersoon. Dit betekent dat de BV, net als een natuurlijk persoon, verplichtingen mag aangaan. De BV zelf is dan aansprakelijk voor deze verplichtingen, niet het bestuur of de aandeelhouder van de BV.

Het omzetten van een eenmanszaak, vof of maatschap kan relatief eenvoudig en zonder tussenkomst van belastingheffing. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om de fiscale voordelen van de eenmanszaak, vof of maatschap te behouden en toch uw privévermogen af te schermen door het oprichten van een BV.

Heeft dit artikel u aan het denken gezet? Neem dat contact op met uw Baatadviseur voor een advies op maat, of mail aan e.prevo@baat.nl.

Gepubliceerd: 07-09-2020