TVL 2

Vanaf medio november kunnen ondernemers uit alle bedrijfssectoren een aanvraag doen voor de tweede periode van de TVL. Bedrijven hoeven hiervoor niet langer een specifieke SBI-code te hebben. Door deze wijziging kunnen meer ondernemers een beroep doen op de TVL. De overige voorwaarden blijven wel van kracht.

Om voor de TVL in aanmerking te kunnen komen moet een ondernemer in het vierde kwartaal van 2020 minimaal € 3.000 aan vaste lasten hebben. Daarnaast moet sprake zijn van een omzetverlies van minimaal 30%. Ook moet het bedrijf minstens één vestiging hebben, anders dan het privéadres van de ondernemer.

De hoogte van de TVL is afhankelijk van het omzetverlies én de branche waartoe de onderneming behoort. Voor de vaste lasten wordt namelijk uitgegaan van een branchegemiddelde in plaats van de daadwerkelijke vaste lasten. Dit gemiddelde is door de overheid vastgesteld op basis van informatie van de Kamer van Koophandel en varieert tussen de 4% en 43%. Via de TVL worden maximaal de helft van de vaste lasten vergoed.

Aanvullende subsidie horeca
Horecagelegenheden krijgen voor het vierde kwartaal van 2020 eenmalig een aanvullende subsidie vanuit de TVL. Dit bedrag komt bovenop de reguliere TVL en is eveneens vanaf medio november aan te vragen.

Ook ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het vierde kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van de TVL 1 uit de zomermaanden. Dit wordt een afzonderlijke module welke op dit moment verder wordt uitgewerkt en later beschikbaar komt.

Verwacht u in aanmerking te komen voor de TVL en hebt u hulp hierbij nodig? Of wilt u meer informatie hebben over de TVL? Neem dan contact op met uw Baat adviseur of stuur een mail naar j.welzen@baat.nl.

Gepubliceerd: 28 oktober 2020