TVL hoort niet meer bij omzet vanaf derde aanvraagperiode NOW

Vanaf de derde aanvraagperiode NOW telt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet meer mee als omzet. Als u TVL heeft ontvangen, wordt uw omzet voor de NOW dus lager. Voor de eerste en tweede aanvraagperiode blijft de TVL als omzet gelden.

Derde en vierde aanvraagperiode

Uw percentage omzetverlies wordt hoger, omdat de TVL niet meetelt als omzet. Hierdoor wordt uw definitieve tegemoetkoming mogelijk hoger. Het voorschot dat u heeft ontvangen, blijft ongewijzigd. U kunt uw percentage omzetverlies voor de derde en vierde aanvraagperiode aanpassen bij de aanvraag van de definitieve berekening.

Als u TVL heeft ontvangen en daarom geen NOW heeft aangevraagd in de derde (oktober, november en december 2020) of vierde aanvraagperiode (januari, februari en maart 2021), kunt u alsnog een aanvraag doen. Dit kan tot en met 16 juli 2021. U kunt hiervoor bellen met UWV Telefoon NOW.

Vijfde aanvraagperiode

Heeft u al een tegemoetkoming aangevraagd in de vijfde aanvraagperiode (april, mei en juni 2021)? Dan kunt u eenmalig het percentage verwacht omzetverlies in uw voorschotaanvraag laten aanpassen. Neem hiervoor telefonisch contact op met het UWV via 088 – 898 20 04. Houd uw loonheffingennummer bij de hand.

  • Als u de aanvraag vóór 1 juni 2021 heeft gedaan, kan dit tot en met 16 juli 2021.
  • Bij aanvragen vanaf 1 juni 2021 kan dit tot 6 weken na de beslissing op uw aanvraag.

U kunt er ook voor kiezen het voorschot ongewijzigd te laten en bij de definitieve berekening het juiste percentage in te vullen.

Voor vragen over de NOW regeling kunt u terecht bij het NOW-team van Baat via now@baat.nl.

Gepubliceerd: 6 juli 2021