TVL over het vierde kwartaal van 2021 vanaf nu aan te vragen

Het is nu mogelijk om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het vierde kwartaal van 2021 aan te vragen. De TVL is een tegemoetkoming voor ondernemingen die ten gevolge van de coronacrisis minimaal 20% omzetverlies hebben in het vierde kwartaal van 2021. Tevens moet de onderneming in deze periode minstens € 1.500 aan vaste lasten hebben. Ook in deze periode hebben ondernemers weer een keuzemogelijkheid voor de referentieperiode.

De hoogte van de TVL is afhankelijk van het omzetverlies en de branche waartoe de onderneming behoort. Voor de vaste lasten wordt namelijk uitgegaan van een branchegemiddelde in plaats van de daadwerkelijke vaste lasten. Dit gemiddelde is door de overheid vastgesteld op basis van informatie van de Kamer van Koophandel en varieert tussen de 4% en 43%. Van deze forfaitaire vaste lasten wordt in totaal 100% vergoed. Voorheen was dit 85%. De maximale subsidiebijdrage voor MKB-bedrijven bedraagt € 550.000 en € 600.000 voor niet-MKB bedrijven.

Om voor TVL in aanmerking te komen dient de onderneming financieel gezond te zijn. Dat houdt in dat er bij het bedrijf vanaf 31 december 2019 geen sprake is van een faillissement of van een aanvraag om uitstel van betaling bij de rechtbank. Daarnaast moet de onderneming minimaal één fysieke vestiging in Nederland hebben, anders dan het privéadres van de ondernemer.

Keuze referentieperiode
Aan alle ondernemers wordt een keuzemogelijkheid gegeven voor de referentieomzet. Omdat Nederland zich in het vierde kwartaal van 2020 eveneens in een lockdown bevond, is de omzet van 2020 niet representatief als gebruikelijke omzet. Alle ondernemers mogen daarom naar keuze als referentieomzet de omzet van het vierde kwartaal 2019 of het eerste kwartaal van 2020 aannemen.

Omzetverlies
Om voor TVL in aanmerking te komen dient een ondernemer een omzetverlies te hebben van minimaal 20%. Eerder was dit verlies minimaal 30%. Omdat de TVL per kwartaal wordt berekend, halen niet alle ondernemers die enkel de laatste weken dicht moeten 30% omzetverlies. Derhalve is de drempel verlaagd naar 20%.

Voorschot
Wanneer uw aanvraag door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo) wordt goedgekeurd, ontvangt u een voorschot van 80%. Na afloop van het kwartaal wordt u verzocht om de definitieve omzet door te geven. Als u op basis van deze definitieve omzetcijfers recht hebt op de volledige TVL, ontvangt u de resterende 20%. Mocht het totaalbedrag aan TVL groter zijn dan € 125.000, wordt u verzocht om aanvullende informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsverklaring.

Grote ondernemingen
Ook grote ondernemingen kunnen een aanvraag indienen voor de TVL. Van een grote onderneming is sprake wanneer een onderneming of groep verbonden ondernemingen meer dan 25 fte in dienst heeft, een netto-omzet van meer dan € 50 miljoen behaalt en een balanstotaal van minimaal € 43 miljoen heeft. Naast de reguliere voorwaarden gelden voor de grote ondernemingen nog enkele aanvullende voorwaarden.

Verwacht u in aanmerking te komen voor de TVL en heeft u hulp hierbij nodig? Of wilt u meer informatie hebben over de TVL? Stuur dan een mail naar j.welzen@baat.nl. De TVL is aan te vragen tot en met 28 januari 2022, 17:00 uur.