Het vervallen van vakantiedagen

De zomer komt er aan, schoolvakanties staan voor de deur en ook werknemers zullen gebruik gaan maken van hun opgebouwde vakantiedagen. Er zijn echter ook genoeg werknemers die nog veel vakantiedagen over hebben uit 2020 en nog geen plannen maken om deze op korte termijn op te nemen.

In beginsel is ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen geregeld dat de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2020 hebben opgebouwd komen te vervallen per 1 juli 2021. Een werkgever dient er bedacht op te zijn dat hij verplicht is om werknemers op de vervaltermijn te wijzen en ze de kans te geven om de vakantiedagen op te nemen.

Als de werkgever het nalaat om de werknemer tijdig en op een duidelijke wijze te informeren, dan behoudt de werknemer zijn recht op de nog niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen na afloop van de vervaltermijn. Als de werkgever niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht dan verjaren de wettelijke vakantiedagen vijf jaar na het jaar van opbouw, zoals dat ook geldt voor de bovenwettelijke vakantiedagen.

Door de coronacrisis heeft het merendeel van de werknemers naar alle waarschijnlijkheid minder vakantiedagen opgenomen dan normaal gesproken het geval is. Het is daarom extra belangrijk voor werkgevers om een werknemer tijdig te wijzen op zijn openstaande vakantiedagen en hem de kans de geven de vakantiedagen op te nemen. U kunt de werknemer echter niet verplichten om vakantie op te nemen.

Indien de werknemers nog niet schriftelijk zijn gewaarschuwd voor de vervaltermijn en niet zijn verzocht om de opgebouwde vakantiedagen op te nemen, doet u er als werkgever verstandig aan de werknemer alsnog schriftelijk op de hoogte te brengen. Als de werknemers wel al zijn gewaarschuwd, maar er nog steeds wettelijke vakantiedagen van vorig jaar open staan, dan is het verstandig om een herinnering uit te sturen.

Het is verstandig om, zowel bij een eerste schriftelijke waarschuwing als bij de herinnering, aan de werknemers te vragen om een ontvangstbevestiging. Dit kan bijvoorbeeld per e-mail of door ondertekening van de aan werknemer overhandigde waarschuwing. Door werknemers op deze manier te laten bevestigen dat ze het bericht hebben ontvangen, kan de werkgever achteraf bewijzen dat deze werknemers tijdig op de hoogte zijn gesteld.

In beginsel kan een werknemer die, ondanks de waarschuwing, zijn wettelijke dagen niet op tijd opneemt, worden geacht bewust afstand van de vakantiedagen te hebben gedaan.

NB. Indien sprake is van een situatie zoals volledige arbeidsongeschiktheid, kunnen andere regels gelden. Als dit het geval is, doet u er verstandig aan om juridisch advies in te winnen over het vervallen van wettelijke vakantiedagen.

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande topic, dan staan onze juristen voor u klaar.