Van KOR naar OVOB

Op 1 januari 2020 komt de huidige kleineondernemersregeling in de btw (KOR) te vervallen, en treedt de OVOB (omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting) in werking. Beide regelingen zijn bedoeld om kleine(re) ondernemers te ontzien van btw-lasten en gecompliceerde administratieve verplichtingen.

Ondernemers die nu onder de KOR vallen worden door de Belastingdienst in principe automatisch opgenomen in de OVOB. Het is echter niet altijd voordelig om over te gaan op de OVOB. Toepassing van de OVOB kan namelijk ook leiden tot een btw last. Ondernemers die nu onder de KOR vallen en geen gebruik van de OVOB willen maken kunnen zich daarvoor afmelden bij de Belastingdienst tot 1 december 2019.

Ondernemers die niet onder de KOR vallen, maar wel gebruik willen gaan maken van de OVOB kunnen daarvoor kiezen tot 20 november 2019. Toepassing van de OVOB kan leiden tot minder administratieverplichtingen en besparing van (btw) kosten.

Nu de deadlines voor aan- en afmelding van de OVOB dichterbij komen is in specifieke gevallen actie nodig.

Is een van de volgende situaties op u van toepassing? Neem dan contact op met onze btw-specialist Ineke Schellen. Zij kan uw situatie nader beoordelen en u adviseren over de te nemen stappen.

  • Medische dienstverleners die werken vanuit een B.V., Stichting of andere rechtsvorm (niet-natuurlijke persoon of samenwerkingsverband) wiens activiteiten onder de medische btw vrijstelling vallen, maar daarnaast ook voor minder dan € 20.000 btw belaste omzet per jaar behalen.
  • Ondernemers die onlangs grote investeringen hebben gedaan en de btw op die investeringen in aftrek gebracht hebben. Het gaat dan om investeringen aan roerende zaken voor meer dan € 12.000 excl. btw in de afgelopen 4 jaren, en investeringen in onroerende zaken voor meer dan € 23.810 excl. btw in de afgelopen 9 jaren. *hieronder vallen ook particuliere zonnepaneelhouders
  • Ondernemers (of samenwerkingsverbanden van) natuurlijke personen wiens activiteiten onder de btw vrijstelling voor verzekeringsdiensten en financiële diensten vallen, en die op dit moment de KOR toepassen.
  • Ondernemers die gebruik maken van de KOR en btw belast een pand verhuren, dan wel in de toekomst een pand btw belast willen gaan verhuren.
  • Ondernemers die gebruik maken van de KOR en regelmatig diensten en/of leveringen afnemen of willen gaan afnemen van leveranciers uit andere EU-lidstaten.
  • Ondernemers die gebruik maken van de KOR en een artikel 23 vergunning hebben, of deze in de toekomst willen aanvragen.

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem contact op met uw contactpersoon.

Gepubliceerd: 2 oktober 2019