Massaal bezwaar vermogensrendementsheffing 2020

Sinds enkele jaren ondervindt de box 3-heffing, de vermogensrendementsheffing, veel kritiek. Vanaf 2017 wordt namelijk het forfaitair rendement (het inkomen) bepaald aan de hand van de hoogte van het vermogen en een daarbij behorende vermogensmix. De Belastingdienst gaat ervan uit dat er meer rendement op vermogen wordt behaald naarmate het vermogen hoger is. Tegen deze heffing kan voor het belastingjaar 2020 bezwaar worden aangetekend.

Omdat de Belastingdienst voor 2020, net zoals voorgaande jaren, veel bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing heeft ontvangen, wordt dit aangemerkt als een massale bezwaarprocedure. Dat wil zeggen dat van alle bezwaarschriften een zestal willekeurige bezwaren wordt geselecteerd. Deze worden vervolgens volledig uitgeprocedeerd en deze uitspraak geldt voor alle andere bezwaarschriften die zijn aangesloten bij de procedure.

Indien u het oneens bent met de vermogensrendementsheffing over het jaar 2020, kunt u bezwaar maken tegen de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Het is van belang om individueel en tijdig bezwaar te maken. Dit betekent dat er binnen 6 weken na de dagtekening van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020, bezwaar zal moeten worden aangetekend.

Een bezwaarschrift dient normaliter schriftelijk te worden ingediend, maar om deze massale bezwaarprocedure te vereenvoudigen, kan dit ook via een online formulier via de website van de Belastingdienst. U dient dan in te loggen met uw DigiD en kunt vervolgens uw bezwaar motiveren.

Mocht u het oneens zijn met de vermogensrendementsheffing over het jaar 2020, wilt u meer informatie en/of bezwaar maken tegen de aanslag, of heeft u hulp nodig bij het zelf indienen van een bezwaar? Wij zijn u hierbij natuurlijk graag behulpzaam. U kunt hiervoor contact op nemen met uw relatiebeheerder.