Voorlopige Aanslagen 2023

De Belastingdienst is onlangs gestart met het versturen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor het jaar 2023. U kunt deze eind dit jaar of begin volgend jaar in uw (digitale) brievenbus verwachten.

De verschuldigde belasting op de voorlopige aanslagen is een schatting van de Belastingdienst op basis van de gegevens die blijken uit de meest recent ingediende aangifte. In veel gevallen zal deze berekening de werkelijkheid goed benaderen. Echter zijn er ook gewijzigde situaties te bedenken die ervoor kunnen zorgen dat de voorlopige aanslag opgelegd door de Belastingdienst geen beste schatting is van de verschuldigde belasting over 2023. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

  • U heeft uw hypotheek gedeeltelijk of volledig afgelost;
  • U heeft een nieuwe eigenwoning aangeschaft;
  • Uw winstverwachting is veel hoger of lager dan uit de meest recent bekende gegevens bij de Belastingdienst blijken;
  • U heeft een schenking gedaan of ontvangen.

Aanvullend op bovenstaande punten kan de voorlopige aanslag van 2023 ook behoorlijk hoger uitvallen dan in het verleden door de wijziging in het box 3 stelsel. Tot en met 2022 was het nog mogelijk om te kiezen voor de meest gunstige belastingheffing in box 3, namelijk het oude regime of het regime van het rechtsherstel. Vanaf 2023 geldt dat voor iedereen het rechtsherstel van toepassing is en dat geen aanspraak meer gemaakt kan worden op het oude regime. Dit kan vooral voor belastingplichtige met veel (vastgoed)beleggingen resulteren in een fors hogere aanslag dan voorgaande jaren.

Is uw situatie in de loop van 2022 gewijzigd, gaat deze wijzigen in 2023, twijfelt u over de juistheid van de voorlopige aanslag, of heeft u vragen over uw voorlopige aanslag 2023 neem dan contact op met uw Baat adviseur.

Gepubliceerd: 29-12-2022