Webshops en winkels die leveren over de grens opgelet!

Heeft u een webshop of winkel in het grensgebied en levert u goederen af of verzend u goederen naar particuliere kopers in bijvoorbeeld Duitsland of België? Dan bent u door de nieuwe regels voor e-commerce al snel btw verschuldigd in de landen van uw kopers. Dit brengt risico’s met zich mee: u moet rekenen met de btw-tarieven van die landen en daar btw aangeven en betalen.

Waarschijnlijk heeft u er wel al van gehoord: de Unieregeling en het eenloketsysteem. Vanaf 1 juli 2021 zijn nieuwe btw-regels van kracht die tot gevolg kunnen hebben dat winkels en webshops geconfronteerd worden met verschuldigde btw bedragen in alle EU-landen waar zij naar leveren.

Hoofdregel is en blijft dat een Nederlandse ondernemer bij leveringen aan particulieren Nederlandse btw in rekening moet brengen. Er is een drempelbedrag van € 10.000 ingevoerd dat bezien moet worden over alle leveringen naar particulieren in andere EU-landen gezamenlijk. Zo wordt een webshop die bijvoorbeeld voor € 3.000 naar Belgische particulieren, voor € 5.000 naar Duitse particulieren en voor € 3.000 naar Oostenrijkse particulieren levert ineens btw-plichtig in alle landen waar hij aan particulieren levert.

Als particulier worden voor deze regeling alle kopers zonder btw-nummer aangemerkt. Dat kunnen ook niet-particulieren zijn, maar bijvoorbeeld van btw vrijgestelde ondernemers.

Na overschrijding van de € 10.000 drempel ontstaan btw-verplichtingen in alle EU-landen waar naar particulieren geleverd wordt. Op facturen moet dan gerekend worden met de lokale btw-tarieven en in principe moeten in al die landen btw aangiften gedaan worden.

De regeling richt zich met name op webshops, maar is ook van toepassing op bijvoorbeeld winkels in het grensgebied. Als consumenten uit België of Duitsland in Nederland komen winkelen en een product bestellen en thuis laten afleveren dan is (na overschrijding van de drempel) btw verschuldigd in het land van aflevering.

Het is belangrijk dat deze buitenlandse btw-plichten op tijd worden gesignaleerd en dat met de juiste btw tarieven gefactureerd wordt. De btw moet vervolgens ook worden aangegeven en afgedragen in het juiste land.

Btw-registraties voor deze verkopen in andere EU-landen kunnen voorkomen worden door gebruik te maken van het eenloketsysteem. Met dit systeem van de Nederlandse belastingdienst kan alle btw die in andere EU-landen voor de verkopen die onder deze regeling vallen worden aangegeven en betaald. Wellicht biedt deze regeling ook mogelijkheden: u kunt leveren naar kopers in andere EU-landen zonder dat dit aanvullende kosten met zich mee brengt voor btw-registratie en btw-aangiften in de landen van uw kopers.

Heeft u een webshop en levert u aan particulieren over de grens? Of heeft u een winkel en bezorgt u goederen bij particuliere kopers over de grens? Neem dan contact op met Ineke Schellen zodat wij u kunnen informeren wat de btw-gevolgen voor u zijn en welke acties genomen moeten worden.