Wettelijke bewaarplicht

Wellicht vraagt u zich ook geregeld af hoe lang u uw administratie moet bewaren. Voor particulieren geldt er geen wettelijke bewaarplicht, maar is het wel slim om de administratie minimaal 5 jaar te bewaren, dit in verband met mogelijke naheffingen door de Belastingdienst. Voor bedrijven en zelfstandigen geldt een wettelijke bewaarplicht van 7 tot 10 jaar.

Wettelijke bewaartermijnen
Heeft u een bedrijf of werkt u als zelfstandige, dan dient u de administratie minimaal 7 jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken dienen minimaal 10 jaar bewaard te worden.

Coronasteun
Waar veel ondernemers nog niet van op te hoogte zijn, is het feit dat de administratie op basis waarvan de ondernemer steun met betrekking tot corona heeft ontvangen, ook minimaal 10 jaar bewaard dient te worden. Dit geldt dus voor alle steun, waaronder begrepen de NOW-regeling, TVL, TOGS e.d. Dit is gepubliceerd op 29 juni 2020 in de Staatscourant onder artikel 10 lid 2. Onderstaand treft u schematisch een overzicht aan van de wettelijke bewaartermijnen.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem dan contact op met uw relatiebeheerder.