Winstreserves

Dividend uitkeren 2019
Een N.V. of B.V. die niet uitgekeerde winstreserves heeft kan besluiten die winst uit te keren als dividend. Wanneer de dividenduitkering terecht komt bij de DGA, wordt de uitkering in box 2 belast tegen het huidige tarief van 25%. Dit tarief gaat echter stijgen. Een dividenduitkering doen in 2019 is dus het overwegen waard.

Belastingplan 2020
Op Prinsjesdag heeft het kabinet zijn belastingplannen voor de komende jaren bekend gemaakt. Hierin is een stapsgewijze verhoging van het box 2 tarief opgenomen tot uiteindelijk 26,9% in 2021.

Dividenduitkering in 2019?
Heeft u dus winstreserves in uw vennootschap en heeft u voornemens deze in de komende jaren (gedeeltelijk) uit te keren, dan levert een uitkering in 2019 een voordeel op van 1,9 procentpunt ten opzichte van 2021. Dat is bijna € 1.000 op een dividenduitkering van € 50.000. Opgemerkt zij daarbij dat de vennootschap na uitkering van het dividend door moet kunnen gaan met het betalen van de opeisbare schulden en niet in liquiditeitsproblemen komt. Om dit te beoordelen wordt er een uitkeringstest gedaan. Of het voor u interessant is om in 2019 nog een uitkering te doen hangt echter ook af van uw persoonlijke situatie. Belangrijk hierbij is waar de dividenduitkering voor wordt gebruikt. Een ontvangen dividend kan namelijk de box 3 grondslag verhogen. Afhankelijk van uw situatie kan het eerdergenoemde voordeel dan lager uitvallen, of zelfs over meerdere jaren bezien, leiden tot een nadeel.

Aflossen van schulden bij de vennootschap
Heeft u schulden bij uw eigen vennootschap? Dan kunt u deze met een dividenduitkering aflossen. Met name wanneer u een negatief of laag box 3 vermogen heeft en na aflossing van de schuld geen of weinig box 3 heffing gaat betalen is deze optie interessant. Wanneer uw schulden aan de eigen vennootschap meer bedragen dan € 500.000 en niet zijn aangegaan ter financiering van de eigen woning, zou u met een aflossing middels een dividenduitkering al vooruit kunnen lopen op een voorgestelde maatregel van het kabinet. In het wetsvoorstel ‘’excessief lenen bij eigen vennootschap’’ heeft het kabinet voornemens om het gedeelte van de schuld dat de € 500.000 te boven te gaat, aan te merken als fictief voordeel en te belasten in box 2 vanaf 2022. Dit is echter nog slechts een wetsvoorstel en derhalve dus nog onzeker.

Conclusie
Heeft u winstreserves in de vennootschap en bent u van plan deze binnen een aantal jaren uit te keren, dan levert een uitkering in 2019 een voordeel op van 1,9 procentpunt op de te betalen box 2 heffing ten opzichte van 2021 en verder. Of dit voordeel gedeeltelijk teniet wordt gedaan door eventuele box 3 heffing, hangt van uw persoonlijke situatie af. Wij helpen u graag bij het maken van een beslissing hierin.

Gepubliceerd: 21 november 2019