Woonhuis-rijksmonumenten: recht op subsidie?

Als particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kunt u jaarlijks een aanvraag indienen voor de woonhuissubsidie. Voor subsidie komen kosten in aanmerking die gemaakt zijn voor werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen voor de instandhouding van een rijksmonument met een woonfunctie.

Het aanvragen van de woonhuissubsidie kan van 1 maart 2022 tot en met 30 april 2022. Kosten die u maakte in 2021, kunt u meenemen in de subsidieaanvraag van 2022. De subsidie bedraagt 38% van de subsidiabele kosten die zijn gemaakt in het kalenderjaar 2021.

Wat is er nodig voor de aanvraag?

  • Uw DigiD gegevens: u logt in met DigiD.
  • Het rijksmonumentnummer.
  • Gespecificeerde facturen waaruit blijkt welke kosten voor welke instandhoudingswerkzaamheden zijn gemaakt en welke werkzaamheden zijn uitgevoerd.
  • Inspectierapport (bij onderhoudskosten hoger dan € 70.000,00).

Mocht u hulp nodig hebben bij de aanvraag, of de aanvraag liever door ons laten verzorgen dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

N.B. eigenaren van rijksmonumentale bewoonde boerderijen, landhuizen en molens komen wellicht ook in aanmerking voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Daarover leest u hier meer. Let op: deze subsidie dient aangevraagd te worden vóór 31 maart 2022!