Subsidieregeling praktijkleren

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en is maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan.

Bij werkgevers die door de coronamaatregelen te maken hebben gehad met gedwongen sluiting, worden de weken waarin zij de leerling of student niet hebben kunnen begeleiden uit coulance niet in mindering gebracht op de subsidie.

Tot uiterlijk 16 september 2021 17.00 uur kunt u aanvragen indienen voor de begeleiding in het schooljaar 2020/2021. Het schooljaar 2020/2021 loopt van 1 augustus 2020 tot en met
31 juli 2021. Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen. Deze aanvraag kunt u digitaal indienen via de site van RVO.nl. Hiervoor heeft u minimaal een eHerkenning niveau 3 nodig.

Indien gewenst kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Vraag naar de mogelijkheden bij uw contactpersoon van de loonservice of bij uw externe loonverwerker indien Baat niet de loonadministratie voor u verzorgt. Klik hier voor verdere informatie.