Merger & Acquisition

Due Diligence betekent letterlijk: gepaste zorgvuldigheid. Dat is zeker nodig als u uw onderneming wilt verkopen of als u een onderneming wilt overnemen. Of misschien bent u nieuwsgierig naar de financiële, fiscale, operationele en juridische gezondheid van uw onderneming?

Bent u wellicht curator die financiële en fiscale ondersteuning wenst? Ook dan is zorgvuldigheid een vereiste en geeft een Due Diligence onderzoek meer inzicht. Het onderzoek brengt risico’s in kaart die samenhangen met een bedrijfsovername.

due-diligence

Onze Due Diligence onderzoeken helpen bij het ontdekken van risico’s en kansen, zodat u een gefundeerd en geïnformeerd besluit kunt nemen over hoe en of u verder gaat met de transactie. Wij doen dit onder andere door:

 • Het analyseren en toetsen van de kwaliteit van het resultaat en de cash-flow;
 • Het analyseren en verifiëren van de kwaliteit van de te verkrijgen bezittingen en schulden;
 • Het evalueren van de kwaliteit van het werkkapitaal en de aanwezige trends in het werkkapitaal;
 • Het verstrekken van aanvullende inzichten met betrekking tot de financiële projecties van de Target;
 • Het assisteren bij het tot stand komen van de koopovereenkomst.

Een due diligence bestaat uit diverse deelonderzoeken en specifieke aandachtsgebieden. Het financiële due diligence staat centraal. Voorbeelden van andere deelonderzoeken zijn:

 • Fiscaal due diligence;
 • Arbeidsjuridisch due diligence;
 • Pensioen due diligence;
 • Juridisch due diligence (ondernemingsrecht);
 • IT due diligence.

Elk deelonderzoek wordt uitgevoerd door specialisten van de bijbehorende discipline binnen Baat. Het sluitstuk van elk due diligence is een geïntegreerd rapport met alle bevindingen van de verschillende deelonderzoeken.

We geven u de input voor een succesvolle transactie. Met onze due diligence ondersteuning kunt u:

 • een onderbouwde keuze maken of u de (ver)koop wel of niet doorzet. Want behalve heldere feiten geven we als vertrouwenspersoon ook onze mening over de deal, vanuit úw besliscriteria.
 • een reële, goed onderbouwde (ver)koopprijs neerleggen, gebaseerd op de werkelijke waardebepalende factoren van de business.
 • de passende juridische structuur en voorwaarden voor de transactie bepalen, op basis van inzicht in risico’s én kansen van de transactie.

Waardebepaling

U hebt plannen om uw onderneming te verkopen of u wilt haar onderbrengen in een besloten vennootschap. Misschien staat u op het punt andere eigenaren uit te kopen, of wilt u de waarde van uw onderneming afstemmen met de belastingdienst in het kader van een familieopvolging. Of wellicht wilt u een andere onderneming aankopen.

Wat voor plannen u ook heeft, wanneer u wilt weten wat de waarde van de onderneming is, is het van belang dat u inzicht heeft in de waardebepalende factoren van de onderneming en dat deze zorgvuldig worden toegepast. In de praktijk worden diverse methoden gehanteerd om de waarde van een onderneming te bepalen. Wellicht komt u de rentabiliteitsmethode en de intrinsieke waarde methode of een combinatie van deze methoden bekend voor. Deze methodieken zijn voornamelijk gericht op historische boekhoudkundige gegevens. Om een reëel beeld van de waarde van een onderneming te schetsen is het volgens ons ook noodzakelijk om toekomstgerichte geldstromen te bepalen. Daarom werken wij vanuit de “Discounted Cash Flow” methodiek.

Centraal bij de waardebepaling staan de verwachte toekomstige geldstromen van een onderneming en het bijbehorende risicoprofiel van deze onderneming. Een waardebepaling van een onderneming is een complex geheel, waarin diverse variabelen een rol spelen. Dit vereist een gedegen kennis om dergelijke exercitie te kunnen uitvoeren.

Waarde en prijs zijn subjectieve begrippen. U dient er dan ook rekening mee te houden dat de waarde die u in uw hoofd heeft voor uw onderneming nooit gelijk is aan de prijs die er voor uw onderneming wordt betaald. Dit heeft te maken met onder andere het onderhandelingsresultaat, vraag en aanbod, emotionele aspecten, financieringsmogelijkheden, synergie- en schaalvoordelen en de innovatiekracht. Tot slot spelen de uitgangspunten van een waardebepaling ook een rol. Wij helpen u graag om te komen tot een goede waarde en prijs voor de onderneming.

Overname plannen of waardebepaling van een bedrijf nodig?