Accountancy & Loonservice

Uw financiële positie is één van de maatstaven aan de hand waarvan u uw bedrijfsvoering stuurt en beslissingen neemt. Met onze vak- en branchekennis zorgen wij voor een, tot in detail verzorgde en gedegen financiële rapportage die ook de bank, fiscus en aandeelhouders van u verwachten.

Accountancy

Baat zorgt voor een actueel en accuraat inzicht in uw cijfers. Het samenstellen van jaarrekeningen en verwerken van financiële gegevens behoort uiteraard tot ons dagelijkse werk.

In dit proces monitoren wij uw financiële administratie en adviseren u op mogelijke kwaliteits-, efficiency- en rendementsverbeteringen, en wijzen wij u op de performance van uw onderneming in vergelijking tot uw directe concurrenten.

Controle

Wij bieden een betrouwbare en onafhankelijke controle van de jaarrekening aan waarbij de kwaliteit van onze werkzaamheden voorop staat. Onze controlerende accountants zijn vakbekwaam en houden de focus op kwaliteit. Ze zijn op de hoogte van de op dat moment geldende wet- en regelgeving en passen die toe.

Hoe staat mijn bedrijf er momenteel financieel voor?

Loonservice

Onze loonadviseurs zijn op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving. U levert ons de gegevens aan die voor de loonadministratie nodig zijn en wij zorgen voor een correcte en tijdige verwerking. Onze loonadviseurs kunnen u, te samen met onze juristen van Baat Legal, tevens adviseren op het gebied van loonkostenvoordelen, secundaire arbeidsvoorwaarden, ontslag, arbeidsongeschiktheid en dergelijke.

Elke periode ontvangt u van ons digitaal alle informatie op basis waarvan u uw personeel kunt uitbetalen en uw financiële administratie kunt (laten) bijwerken. U ontvangt van onze loonservice elke periode de loonaangifte met vermelding van alle relevante betalingsgegevens, en wij dienen deze loonaangifte elektronisch voor u in bij de Belastingdienst.

Uw lonen snel en goedkoop verwerken?

Baat Online: uw financiële en loonadministratie digitaal inzien en bijwerken wanneer het U uitkomt!