Fiscaliteit

De fiscale wetgeving is tegenwoordig uitermate omvangrijk, complex en aan verandering onderhevig. Onze fiscalisten zijn om die reden geen generalisten, maar ieder op hun eigen vakgebied specialisten. Uw relatiebeheerder schakelt waar nodig dan ook collega’s in, zodat u verzekerd bent van het beste advies, voor zowel uw onderneming als ook voor u privé.

Fiscale diensten

Wij helpen en begeleiden u bijvoorbeeld graag met het opzetten van uw bedrijf, met de expansie ervan, ook tot over de landsgrenzen, en op termijn met de overdracht. Wij adviseren u de juiste ondernemingsstructuur waarbij alle belastingmiddelen, de verschillende regelgeving, in combinatie met uw wensen, in ogenschouw wordt genomen.

In grensoverschrijdende situaties, waarbij u in twee landen aangifte dient te doen, zorgen wij in overleg met de lokale adviseur ervoor dat de gegevens tijdig beschikbaar zijn en naadloos op elkaar aansluiten.

Een aangifte inkomstenbelasting is geen eerste bod aan de Belastingdienst, maar een zorgvuldig samengesteld rapport waar wij voor staan. Dat is de Belastingdienst uiteraard ook bekend. Als er elementen voor discussie vatbaar zijn, dan stemmen wij dat in overleg met u vooraf met de inspecteur af om de gewenste zekerheid te verkrijgen.

Baat heeft met de Nederlandse Belastingdienst een convenant Horizontaal Toezicht gesloten. Horizontaal Toezicht moet leiden tot meer efficiency, het voorkomen van dubbel werk, daarmee lagere (ondernemers)kosten en meer zekerheid voor de belastingplichtige. Dat wilt u toch ook! Bij deelname aan Horizontaal Toezicht gaat de Belastingdienst ervan uit dat uw aangifte gewoon goed is. Dit betekent dat u minder vragen / controles van de Belastingdienst krijgt.