Fiscaliteit

De fiscale wetgeving is tegenwoordig uitermate omvangrijk, complex en aan verandering onderhevig. Onze fiscalisten zijn om die reden geen generalisten, maar ieder op hun eigen vakgebied specialisten. Uw relatiebeheerder schakelt waar nodig dan ook collega’s in, zodat u verzekerd bent van het beste advies, voor zowel uw onderneming als ook voor u privé.

Fiscale diensten

Wij helpen en begeleiden u bijvoorbeeld graag met het opzetten van uw bedrijf, met de expansie ervan, ook tot over de landsgrenzen, en op termijn met de overdracht. Wij adviseren u de juiste ondernemingsstructuur waarbij alle belastingmiddelen, de verschillende regelgeving, in combinatie met uw wensen, in ogenschouw wordt genomen.

In grensoverschrijdende situaties, waarbij u in twee landen aangifte dient te doen, zorgen wij in overleg met de lokale adviseur ervoor dat de gegevens tijdig beschikbaar zijn en naadloos op elkaar aansluiten.

Een aangifte inkomstenbelasting is geen eerste bod aan de Belastingdienst, maar een zorgvuldig samengesteld rapport waar wij voor staan. Dat is de Belastingdienst uiteraard ook bekend. Als er elementen voor discussie vatbaar zijn, dan stemmen wij dat in overleg met u vooraf met de inspecteur af om de gewenste zekerheid te verkrijgen.

Baat heeft met de Nederlandse Belastingdienst een convenant Horizontaal Toezicht gesloten. Horizontaal Toezicht moet leiden tot meer efficiency, het voorkomen van dubbel werk, daarmee lagere (ondernemers)kosten en meer zekerheid voor de belastingplichtige. Dat wilt u toch ook! Bij deelname aan Horizontaal Toezicht gaat de Belastingdienst ervan uit dat uw aangifte gewoon goed is. Dit betekent dat u minder vragen / controles van de Belastingdienst krijgt.

Btw specialisten
Onze btw specialisten zijn dagelijks bezig met het uitbrengen van adviezen over btw. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weten de ingewikkelde regels goed toe te passen op de praktijk. Zo helpen we ondernemers optimaal zaken te doen, en daarbij binnen de btw-lijntjes te blijven. Ook helpen we ondernemers met btw vrijgestelde activiteiten om hun btw positie te optimaliseren en btw zo min mogelijk kostprijsverhogend te laten werken.

Btw problematiek hangt bij vastgoed vaak samen met de overdrachtsbelasting. Wij zien overdrachtsbelasting daarom als onderdeel van het btw-specialisme.
We helpen bij boekenonderzoeken, maken btw werkplannen op maat voor ondernemingen (tax control framework), beantwoorden vragenbrieven, adviseren over het toepassen van complexe regels zoals bijvoorbeeld bij internationale activiteiten en het toepassen van nultarieven, due diligence onderzoeken, het beoordelen van subsidies en nog veel meer. Heeft u hulp nodig bij btw vraagstukken en wilt u samen met ons binnen de lijntjes kleuren? Aarzel dan niet en neem contact op met Ineke Schellen voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.