Hoge Raad doet langverwachte uitspraak: box 3 heffing nog steeds strijdig

Na het kerstarrest heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld dat de box 3 wetgeving nog steeds in strijd is met het discriminatieverbod in het EVRM en het eigendomsrecht in het EP in de gevallen waar het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement.

In een vijftal uitspraken komt de Hoge Raad vandaag tot het oordeel dat jaarlijks beoordeeld moet worden wat het daadwerkelijk behaalde rendement is voor box 3 in zijn geheel en hoe zich dit verhoudt tot de forfaitaire heffing. Hierbij behoren ongerealiseerde waardestijgingen en dalingen ook tot het rendement. Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij het forfaitaire stelsel wordt geen rekening gehouden met kosten, maar wel met rente van box 3 schulden. De bewijslast ligt bij de Belastingplichtige. Zij zal bezwaar moeten indienen en bewijs moeten leveren. In samenwerking met Baat kan het bezwaarschrift opgesteld c.q. aangevuld worden. Doordat ook ongerealiseerde waardestijgingen en waardedalingen in ogenschouw genomen moeten worden, kan de argumentatie en bezwaargrond per belastingjaar verschillen (bijvoorbeeld indien in een bepaald jaar een beleggingsportefeuille in waarde is gedaald en het jaar erna weer is gestegen).

De Belastingdienst heeft veel aanslagen met daarin box 3 heffing opgenomen nog niet definitief opgelegd, in afwachting van de uitspraken van vandaag. Zodra de aanslagen definitief gemaakt worden zal bezwaar nodig zijn indien een beroep op deze uitspraken gewenst is. Het is vandaag nog onduidelijk hoe de Belastingdienst hierop zal reageren, deze uitspraken van de Hoge Raad zal naar verwachting tot heel veel bezwaarschriften leiden. Baat blijft de ontwikkelingen omtrent box 3 uiteraard op de voet volgen. Zodra er meer duidelijk is hoe het e.e.a. praktisch gaat uitwerken, informeren wij u weer. Als er een definitieve aanslag wordt opgelegd is de bezwaartermijn zes weken, zodra u een definitieve aangifte Inkomstenbelasting ontvangt moet er voortvarend gehandeld worden. Verwacht u dat in uw situatie het daadwerkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement, neem dan tijdig contact met ons op.

Voor een samenvatting van de uitspraken verwijzen wij u naar deze website. Uiteraard kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of belastingadviseur van Baat voor nader overleg over uw specifieke situatie.