De WHOA en de tijdelijke coulantheid van de Belastingdienst: een nieuw begin voor uw onderneming?

Wanneer een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert, staan ondernemers voor een keuze: herstructureren of liquidatie (faillissement). Herstructurering verdient vaak de voorkeur, omdat liquidatie de onderneming en haar waarde kan vernietigen. Voor Nederlandse ondernemers biedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) een krachtig instrument om een faillissement te voorkomen. Wat deze wet, juist nu, extra relevant maakt, is de tijdelijke soepelere benadering van de Belastingdienst, die geldig is tot 1 april 2024. In deze context is de WHOA mogelijk een nieuwe hoop voor ondernemers om financiële moeilijkheden te overwinnen en herstructurering mogelijk te maken.

De WHOA:

Het hoofddoel van de WHOA is het ondersteunen van ondernemingen met gezonde bedrijfsactiviteiten die worden bedreigd door een zware schuldenlast. Het doel? Herstructureren.

Dankzij de WHOA-procedure krijgt de rechter de mogelijkheid om een onderhands akkoord tussen een onderneming en haar schuldeisers goed te keuren, wat bekendstaat als homologeren. Dit akkoord bindt alle betrokken en niet-betrokken schuldeisers, waardoor wordt voorkomen dat één dwarsliggende schuldeiser een goed lopend bedrijf in het faillissement duwt. Alvorens op de soepelere houding van de Belastingdienst in te gaan, volgt hieronder kort, ter context, de procedure van de WHOA.

Stap 1: voorbereiding van het conceptakkoord

De onderneming begint met het opstellen van een conceptakkoord waarin de schuldenregeling wordt voorgesteld. Dit wordt gemeld bij de rechtbank, met de keuze tussen een openbare of besloten procedure.

Stap 2: voorleggen aan schuldeisers

Schuldeisers krijgen minstens 8 dagen de tijd om het conceptakkoord te bestuderen.

Stap 3: organiseren van de stemming

Voorafgaand aan de stemming kan de rechtbank worden verzocht het akkoord te controleren, een taak voor een advocaat. Schuldeisers stemmen fysiek, schriftelijk of elektronisch, per klasse met ‘Ja, akkoord’ of ‘Nee, niet akkoord’.

Stap 4: delen van het verslag van de stemming

Binnen 7 dagen na de stemming wordt een verslag opgesteld dat de uitkomst beschrijft en wordt gedeeld met de schuldeisers.

Stap 5: indienen van een homologatieverzoek bij de rechtbank

Een advocaat dient snel het homologatieverzoek in, met bijbehorende griffierechten. Het verslag wordt ook ingediend bij de griffie, zonder advocaat.

Stap 6: bezwaarperiode

Gedurende 8 tot 14 dagen na de zitting kunnen schuldeisers schriftelijk bezwaar indienen bij de rechtbank.

Stap 7: beslissing van de rechter

De rechter neemt zo snel mogelijk na de zitting een beslissing over het akkoord. Als het wordt goedgekeurd (gehomologeerd), zijn schuldeisers die niet hebben gestemd of tegen hebben gestemd gebonden aan het akkoord. Hoger beroep is niet mogelijk.

 

De Belastingdienst: een tijdelijke soepelere regeling

Een belangrijk aspect van de WHOA is de soepelere houding van de Belastingdienst, ontstaan tijdens de coronacrisis. Tot 1 april 2024 blijft de Belastingdienst deze soepelere benadering hanteren met betrekking tot een belangrijke voorwaarde voor het sluiten van een saneringsakkoord. Normaal gesproken vereist de Belastingdienst ten minste het dubbele uitkeringspercentage ten opzichte van andere schuldeisers wanneer u een saneringsakkoord voorstelt. Echter, tot 1 april 2024 accepteren ze ten minste hetzelfde uitkeringspercentage. Dit betekent dat u met uw schuldeisers kunt onderhandelen over een saneringsakkoord waarbij de Belastingdienst genoegen neemt met een vergelijkbaar percentage als andere schuldeisers.

Dit flexibele beleid van de Belastingdienst is vooral relevant vanwege de voortdurende impact van de coronacrisis. Als u moeite heeft met het betalen van belastingschulden en andere schulden, is het raadzaam om vóór 1 april 2024 in gesprek te gaan met uw schuldeisers over een saneringsakkoord. Hierdoor vergroot u de kans dat uw schuldeisers bereid zijn om mee te werken aan deze regeling.

Conclusie: tijd om te handelen

Verkeert uw onderneming in financieel zwaar weer? In dat geval raden wij u aan om advies in te winnen over de WHOA-procedure en andere relevante opties. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over uw mogelijkheden in deze situatie. Onthoud dat de coulante houding van de Belastingdienst tijdelijk is, dus aarzel niet te lang om actie te ondernemen.

Gepubliceerd: 18 september 2023