Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit

Vanaf 2024 krijgen bedrijven met meer dan 100 medewerkers te maken met de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit. Deze regeling houdt in dat bedrijven de zakelijke en woon-werk kilometers dienen te rapporteren. Deze rapportageplicht geldt ook voor de zakelijke en woon-werk kilometers die worden gemaakt met de privéauto. De woon-werk kilometers zijn de reizen van werknemers tussen woonplaats en de locatie waar ‘de arbeid pleegt te worden verricht’. Zakelijke kilometers zijn alle reizen die werknemers voor hun werk maken, met uitzondering van de woon-werk kilometers.

Deze regeling is ingevoerd naar aanleiding van het klimaatakkoord. Werkgevers hebben een grote rol in het verduurzamen van de mobiliteit in Nederland. Door het vaststellen van de zakelijke en woon-werk kilometers kan worden bepaald hoeveel CO2 het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer uitstoot.

Uit de gegevens van de rapportage moet blijken hoeveel zakelijke en woon-werk kilometers er zijn gereden per type brandstof en vervoersmiddel. De CO2-uitstoot hoeft niet zelf te worden bijgehouden. Op basis van de ingevoerde jaarkilometers per vervoermiddel en brandstoftype, berekent het digitaal formulier de CO2-uitstoot.

Er zijn een aantal soorten mobiliteit die niet onder de rapportageplicht vallen. Mobiliteiten die dus niet hoeven worden ingevuld zijn:

  • Zakelijke mobiliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van voertuigen met grijze kentekens of speciaal aangepaste voertuigen, zoals bestelbusjes, vrachtwagens of service-auto’s;
  • Privégebruik van bedrijfswagens en leaseauto’s;
  • Ritten van nood- en hulpdiensten. Hieronder vallen voertuigen die zijn ingericht voor een speciale taak, zoals politietaak of brandweerzorg;
  • De reizen van de bestuurder van een voertuig dat bedoeld is voor het vervoer van personen tegen betaling en de reizen van controleur van vervoerbewijzen in dat voertuig.

Uiterlijk 30 juni 2025 hoeven de gevraagde gegevens over 2024 pas te worden ingestuurd. Let wel op dat uw administratie tegen die tijd in orde is, zodat de juiste en volledige informatie kan worden aangeleverd. Zie onderstaande link voor meer informatie.

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-07/IenW-Gegevensverzameling-werkgebonden-personenmobiliteit.pdf

Gepubliceerd: 10 oktober 2023