Strengere btw-regelgeving voor afhaaltransacties per 1 april 2024

Het btw-nultarief is van toepassing op intracommunautaire goederenleveringen indien de leverancier het intracommunautaire vervoer voldoende aannemelijk maakt. Bij afhaaltransacties regelt de afnemer het vervoer zelf. Bewijsvoering van het intracommunautaire vervoer is dan complexer.

Er is sprake van een intracommunautaire goederenlevering, als goederen geleverd worden aan en naar een ondernemer in een ander EU-land. Op deze goederenlevering kan het nultarief worden toegepast als de leverancier aan de voorwaarden voldoet. Belangrijkste voorwaarden zijn dat de afnemer een geldig btw-nummer heeft en dat de leverancier kan aantonen dat de goederen daadwerkelijk naar een ander EU-land zijn vervoerd.

Indien een buitenlandse afnemer zelf de goederen ophaalt bij de Nederlandse leverancier, is sprake van een afhaaltransactie. Onder de huidige btw-regelgeving volstaat bij een afhaaltransactie als bewijs voor het vervoer naar een ander EU-land een afhaalverklaring. Deze schriftelijke verklaring wordt door de afnemer, zijn werknemer of zijn externe transporteur ondertekend, wanneer de geleverde goederen door hem in ontvangst worden genomen. De afnemer bevestigt door ondertekening dat hij indien nodig aanvullende informatie verstrekt aan de Belastingdienst omtrent de bestemming van de goederen.

Vanaf 1 april 2024 wordt het gebruik van een afhaalverklaring beperkt. Een afhaalverklaring geldt enkel nog als bewijs voor het intracommunautaire vervoer, indien een vaste afnemer of zijn werknemer de verklaring ondertekent. De afhaalverklaring dient de volgende informatie te bevatten:

  • De naam van de vaste afnemer of zijn werknemer;
  • Het kenteken van het voertuig waarmee de goederen worden vervoerd;
  • Het nummer van de bijbehorende factuur;
  • De locatie waar de goederen heen worden vervoerd;
  • Toezegging dat de afnemer indien nodig aanvullende informatie verstrekt aan de Belastingdienst omtrent de bestemming van de goederen.

Wordt een externe transporteur ingeschakeld, dan geldt een afhaalverklaring niet langer als bewijs. Er zijn dan aanvullende documenten nodig om het btw-nultarief te kunnen toepassen. Hierbij kan gedacht worden aan CMR-vrachtbrief of de nota van derde-vervoer. Wordt bij een afhaaltransactie het intracommunautaire vervoer onvoldoende aangetoond, dan riskeert de leverancier een naheffing van de btw en boetes.

Heeft u vragen of twijfelt u of u de regelgeving juist toepast, neem dan contact op met uw Baat btw-adviseur.

Gepubliceerd 25-03-2024