Voorlopige aanslag IB / VPB 2023 vervolg

10% of 7,5% rente betalen? Mooi niet!

Heeft u een BV en is de winstverwachting over 2023 hoger dan het belastbaar bedrag in de voorlopige aanslag, of is er nog helemaal geen voorlopige aanslag 2023 opgelegd? Dan is het hoog tijd om in actie te komen. Vanaf 1 juli 2024 zijn vennootschappen namelijk 10% rente verschuldigd over de nog te betalen vennootschapsbelasting 2023. Deze rente kan voorkomen worden door vóór 30 april 2024 een (nadere) voorlopige aanslag aan te vragen. Neemt u contact op met uw relatiebeheerder en samen kan bekeken worden hoeveel de voorlopige aanslag verhoogd moet worden en wanneer u dit dan verschuldigd zult zijn. Op deze wijze wordt eenvoudig een onnodige rentelast voorkomen.

Ook als u een aanslag Inkomstenbelasting verwacht, is actie ondernemen belangrijk. De belastingrente voor de Inkomstenbelasting bedraagt namelijk 7,5%!
Neem contact met ons op en we regelen dat die voorlopige aanslag wordt aangevraagd.

Gepubliceerd 15-04-2024